Zpět

Azul Macaubas

Kategorie Přírodní kámen

Kvarcit je metamorfovaná hornina složená z více než 70% křemene a vzniklá přeměnou pískovce. Vyznačuje se značnou tvrdostí a nízkou nasákavostí, jsou obvykle jemnozrnné. Kameníci často mezi kvarcity řadí i křemence, což jsou sedimentární horniny vzniklé intenzivní silicifikací jílovitých, vápnitých a jiných pískovců nebo dokonalým stmelením křemitého pískovce křemitým tmelem.

Využití najde všude tam, kde vyniknou jeho vynikající vlastnosti a typický vzhled jemnozrnného materiálu většinou bez kresby v často příjemných pastelových barvách a také na dlažbách teras a bazénů.