Zpět

Travertine Classic

Kategorie Přírodní kámen
Kolekce Travertin

Travertin je zvláštní typ sladkovodního vápence, zpevněná usazenina uhličitanu vápenatého, která se vyloučila z pramenů a toků s vodou bohatou na hydrouhličitan vápenatý, většinou vlivem působení různých rostlin. Původně velmi porézní a nezpevněný sediment byl prosycen druhotným krystalickým uhličitanem vápenatým, což vedlo k jeho zpevnění a vzniku travertinu.

Travertin se po tisíciletí uplatňuje jako spolehlivý stavební materiál, často je použit k obložení fasád domů. Jeho většinou teplé béžové zbarvení a díky pórům a kavernám i výjimečnost vzhledu je důvodem častého použití v soukromých i veřejných interiérech na dlažbách, schodech, obkladech atd.