Zpět

Baltic Brown

Kategorie Přírodní kámen

Žula, nebo také granit je hornina vyvřelá, hlubinná, jejímž základními horninotvornými minerály jsou křemen, živce a slídy. V kamenické praxi a na těchto stránkách však mezi žuly pro zjednodušení řadíme i ostatní vyvřelé horniny odlišné geneticky i mineralogicky a také řadu přeměněných hornin, na jejichž vzniku se podílelo magma.

Pro své vynikající fyzikálně-mechanické vlastnosti – vysokou tvrdost, pevnost, nízkou nasákavost a odolnost vůči povětrnostním vlivům – je ideálním stavebním materiálem pro použití v exteriéru (dlažby, schody, fasády, pomníky). Možnosti jejího použití jsou však univerzální a v interiérech je vynikající např. na kuchyňské desky, parapety, obklady, dlažby, schodiště atd.