Zpět

Amarelo Vila Real

Kategorie Přírodní kámen

Žula, nebo také granit je hornina vyvřelá, hlubinná, jejímž základními horninotvornými minerály jsou křemen, živce a slídy. V kamenické praxi a na těchto stránkách však mezi žuly pro zjednodušení řadíme i ostatní vyvřelé horniny odlišné geneticky i mineralogicky a také řadu přeměněných hornin, na jejichž vzniku se podílelo magma.